Activist. Je hebt gelijk maar hoe krijg je gelijk?


Activist_Erik

Over het boek

• Hoe vind je een draagvlak voor de kwestie waar je u voor inzet?
• Wat kun je doen?
• Hoe bepaal je je strategie om effectief actie te voeren en uw doelstellingen te bereiken?

De kwestie?

Manu Claeys en Wim Van Hees omschrijven het als volgt:

“Hoe krijg je beleidsmakers of bedrijven zo ver dat ze de zaken anders gaan doen dan ze van plan waren?’ Die vraag staat centraal voor een activist en over die vraag schreef Erik Tamboryn dit nuttige boek. ‘Gewoon je punt maken en de zaken op hun beloop laten is geen optie,’ weet hij als woordvoerder van een actiegroep die strijd levert voor de leefkwaliteit rond de nationale luchthaven. Om de onverschilligheid van de zwijgende meerderheid te doorbreken is ook actie nodig.”

De doelstelling?

Wij hebben allemaal wel een of andere kwestie waar we bij betrokken zijn. Betaalde activisten uit het middenveld en goede doelen organisaties hebben daarbij veel gemeen met onbetaalde activisten. Ook Maatschappelijk Verantwoorde bedrijven leren elke dag van supra genoemde stakeholders. Omdat iedereen activist is, scheppen we een beeld van hoe je een kwestie legitiem maakt en wat je kan doen om een twistpunt te laten bijsturen.

De toekomst van elk ethisch activisme streeft naar gedragen oplossingen en overstijgt de eigen kwestie. Dit boek helpt ethische activisten te motiveren om nog onbekende horizonten te verkennen.

Over de auteur

Erik Tamboryn was meer dan een decennium actief in de media en uitgeefwereld, hij bekleedde ook directiefuncties bij verschillende grote bedrijven. Hij werd in 2002 geconfronteerd met de concentratie van de nachtvluchten en werd voorzitter van de werkgroep Daedalus, een actiegroep die in de vrije tijd voor een eerlijke verdeling van de stilte pleitte.

Praktisch?

U kan dit boek verkrijgen in de boekhandel (o.a. Standaard Boekhandel)

Of via een eenvoudige overschrijving van € 25 op rekeningnr. 860-1082205-55 met vermelding “Boek activisme

Inhoudstabel


VOORWOORD

PROLOOG

DANK JE WEL

INLEIDING

 • Activist zijn is geen individuele daad
 • Activisme, strijden voor verandering?
 • Activisme brengt iets nieuws
 • En jij, lezer, hoe zit het met de activist in jou?

1 BEZIN VOOR JE BEGINT Activist, dat ben jezelf!

 • Help, ik ben benadeeld
 • Komaan, we gaan er tegenaan
 • De juiste man op de juiste plaats
 • Alle stakeholders doen er toe
 • Wat doet activisme met jou?
 • De tien vragen voor de activist.

2 ACTIVISME IN STAPPEN

 • De vijf ingrediënten van de activismemix
 • De kwestie. Waarom doe je het?
 • Informatie. Wat weet je?
 • Mobilisatie. Wie krijg je mee?
 • Actie. Wat ga je doen?
 • Communicatie. Wat ga je zeggen?
 • Evaluatie. Hoe beperk je de risico’s?
 • Klein besluitje

3 STRATEGIE VOOR LEGITIEM ACTIVISME

 • Verbeter de wereld…
 • Werken aan een visie
 • In vier stappen naar een missie
 • Omgaan met tegenstand
 • Tot hier en niet verder

4 ACTIVISME IN DE 21STE EEUW

 • Activisme als vliegwiel voor vooruitgang
 • Een kwestie van anders kijken
 • De vijf trends van het nieuwe activisme

EEN TOEGIFT. TRAKTAAT OVER DE DUURZAME REVOLUTIE

 • De scheiding der eco’s
 • De verzoening wenkt
 • Een idee groeit
 • Bouwstenen van de ecolomische revolutie
 • Doe mee, word ecolomisch activist voor Wereldrechten

ACTIVISME, DAT IS DINGEN DOEN!

BRONNEN EN INSPIRATIEBOEKEN

EINDNOTEN

 

VOORWOORD

Actievoerder worden: het overkomt je. Eerst ben je verontwaardigd. Dan ga je samen zitten met anderen, want je beslist het daarbij niet te laten. ‘Dit kan, neen, moet anders én beter,’ denk je. Je rolt de mouwen op en schiet in actie, wat je onderscheidt van mensen met enkel een mening. Je zoekt de openbaarheid op, wat je onderscheidt van een lobbyist. Je bijt je vast, want het is zoals Erik Tamboryn in dit boek schrijft: ‘De Kwestie waarvoor je een oplossing zoekt is er een van “leven of dood”.’ En dan gebeurt het: mensen herkennen de sociale strijd die je voert, je bekommernis om milieu en mensenrechten, je blik op de toekomstige generaties. Ze sympathiseren met wat jij en je groep doen, omdat ze een groter doel ontwaren. Je blijkt op te komen voor een zaak die je directe omgeving, je eigen lokale problematiek overstijgt. Vanaf dat moment ben je activist.

‘Hoe krijg je beleidsmakers of bedrijven zo ver dat ze de zaken anders gaan doen dan ze van plan waren?’ Die vraag staat centraal voor een activist en over die vraag schreef Erik Tamboryn dit nuttige boek. ‘Gewoon je punt maken en de zaken op hun beloop laten is geen optie,’ weet hij als woordvoerder van een actiegroep die strijd levert voor de leefkwaliteit rond de nationale luchthaven. Om de onverschilligheid van de zwijgende meerderheid te doorbreken is ook actie nodig.

Erik Tamboryn is ervaringsdeskundige. Bij lectuur van zijn boek voel je dat hij gepokt en gemazeld is in het actievoeren. Wat hij op papier zette is daarom uitermate herkenbaar voor ons. Het systematische onderschatten van gezondheidsrisico’s of milieueffecten door politici en bedrijfsleiders, het al te rooskleurig voorstellen van de effecten van overheidsplannen, de nauwe verwevenheid van overheden en het bedrijfsleven: been there, recognize that. Evenals de nadruk die Erik legt op het belang van creativiteit bij het actievoeren, van correcte informatie verspreiden of van het nastreven van bondgenootschappen, ook met andere actiegroepen. ‘In Antwerpen waren Ademloos en stRatengeneraal allebei actief rond dezelfde kwestie, zij het met een andere insteek,’ schrijft Erik. ‘Als ze elkaar voor de voeten waren gaan lopen, had dat hun zaak geen goed gedaan. Samenwerking loont!’ We kunnen dat enkel beamen. We herkennen wat hij schrijft, maar leerden ook bij. Het onderscheid tussen endogene en exogene acties: nuttig! De vergelijking van de werking van een actiegroep met die van een voetbalteam: treffend! De profielen van tegenstanders die in kaart worden gebracht: sprekend! Zo hadden wij bijvoorbeeld nog nooit van een rotmeester gehoord, maar eens als type neergezet haal je deze gevaarlijke tegenspeler er steevast zo uit. Zijn we het eens met alles wat in dit boek staat? Niet per se. Actievoeren ‘volgens het boekje’ bestaat nu eenmaal niet, elke actiegroep heeft een

eigen dynamiek, elke activist een eigen temperament. Wat in de ene strijd ervaren wordt, geldt niet altijd voor andere strijdtonelen. Zo zouden wij verkozen politici niet onderbrengen in de categorie van activisten.

Activisme gebeurt van onderop, lijkt ons, niet van bovenaf. Maar dat zijn details. Tamboryn schetst in zijn boek vooral een eerlijk portret van wat actievoeren allemaal met zich meebrengt. En daarin schuilt de waarde, de gebruikswaarde zeg maar, van zijn relaas. Hij maakt een correcte balans op van valkuilen en kansen voor de activist. Zijn ‘zelfscan’, zoals hij dat noemt, geeft blijk van kritische reflectie over zin en onzin van bepaalde strategieën, handelswijzen en houdingen. ‘Activisme doet iets met een mens,’ ’schrijft hij. Het is ‘geen gezondheidswandeling’. Hij heeft gelijk. Desondanks nemen steeds weer nieuwe mensen de handdoek op. Gelukkig maar, want zonder activisme geen emancipatie in de breedste zin van het woord. ‘Volhardend activisme plaveit de weg voor voortschrijdend inzicht,’ lezen we in dit boek. Ook dat perspectief houdt Tamboryn voor ogen.

In het slot van zijn boek trekt hij dit besef op een interessante manier open naar bespiegelingen over een activisme van de toekomst. Onze samenleving is grondig veranderd, maar politici blijven beslissingen nemen

op de manier zoals hun voorgangers dat deden. Ook dat kan, neen,moet anders én beter. Onze democratie is inderdaad aan een update toe en bij die vernieuwing zal activisme een belangrijke rol spelen. Daar zijn wij het volmondig mee eens.

Manu Claeys, voorzitter stRaten-generaal
Wim Van Hees, voorzitter Ademloos